Υποστήριξη ΜΔΕ - Σπανού Ευαγγελία (18-07-2019)

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του B΄ Κύκλου κας Σπανού Ευαγγελίας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

Αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη διδασκαλία της Φυσικής Β’ Γυμνασίου σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιτροπή επίβλεψης

  • Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα
  • Γκόγκας Θεμιστοκλής, Αναπλ. Καθηγητής. Συνεπιβλέπων
  • Sirignano Fabrizio Manuel, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Συνέργεια.