Υποστήριξη ΜΔΕ - Χατζηκαλλινικίδου Μιχαλίτσα (15-07-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του B΄ Κύκλου κας Χατζηκαλλινικίδου Μιχαλίτσας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

Λαϊκός πολιτισμός και εγχειρίδια διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού: Διαπολιτισμικές διδακτικές προσεγγίσεις

Επιτροπή επίβλεψης

  • Σέργης Εμμανουήλ, Καθηγητής. Επιβλέπων
  • Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια. Συνεπιβλέπουσα
  • Chello Fabrizio, Επικ. Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε διά ζώσης είτε μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Συνέργεια.