Υπoστήριξη ΜΔΕ - Στούμπης Χρίστος (29-06-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:15 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του Α΄ Κύκλου σπουδών κου Στούμπη Χρίστου, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

Συγκριτική ανάλυση της εκπαίδευσης των μεταναστών και προσφύγων σε Ελλάδα και Σουηδία.

Επιτροπή επίβλεψης

Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα

Μουζακίτη Αγγελική, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Συνεπιβλέπουσα

Corbi Enricomaria, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα 231 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε διά ζώσης είτε μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Συνέργεια.