Υπoστήριξη ΜΔΕ - Ουζούνη Άννα (29-06-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών κας Ουζούνη Άννας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

Αγωγή για την ειρήνη και εκπαίδευση. Η διδακτική αξιοποίηση αναφορών στο εγχειρίδιο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού.

Επιτροπή επίβλεψης

Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα

Σέργης Εμμανουήλ, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Sirignano Fabrizio Manuel, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα 231 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε διά ζώσης είτε μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Συνέργεια.