Υποστήριξη ΜΔΕ - Κούρτογλου Αντωνία (13-04-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Τo Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας κας Αντωνίας Κούρτογλου, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

 Η κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία του δήμου Δάφνης Αττικής σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.

Επιτροπή επίβλεψης

  • Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επικ. Καθηγητής. Επιβλέπων
  • Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπλ. Καθηγητής. Συνεπιβλέπων
  • Daniela Manno, Επικ. Καθηγήτρια. Συνεπιβλέπουσα

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Συνέργεια.