Υποστήριξη ΜΔΕ - Ιωαννίδου Ειρήνη (13-04-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών κας Ιωαννίδου Ειρήνης, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

 Εκπαίδευση ανήλικων προσφύγων στην Ελλάδα: Νομικό θεσμικό πλαίσιο, Προβλήματα και Πρακτικές – Μελέτη περιπτώσεων ΔΥΕΠ Κιλκίς.

Επιτροπή επίβλεψης

  • Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα
  • Αγγελική Μουζακίτη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΤΓΦΠΠΧ. Συνεπιβλέπουσα
  • Lucio dAlessandro, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Μάρθα Πύλια», όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα του ΠΜΣ και μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε διά ζώσης είτε μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Συνέργεια.