Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Κοτανίδου Βερονίκης

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

 

Η συμβολή του Πληροφορικού Γραμματισμού στην επίτευξη στόχων του Προγράμματος Σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι απόψεις των αποφοίτων των ΣΔΕ Σαπών και Ορεστιάδας

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Βερονίκη Κοτανίδου

Επιτροπή επίβλεψης:  Κατερίνα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα

Γεράσιμος Κέκκερης, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Margherita Musello, Καθηγήτρια. Συνεπιβλέπουσα

Παρακολούθηση της υποστήριξης μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Συνέργεια.