Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτικων Εργασιών

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν οι υποστηρίξεις των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, οι οποίες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»:


14.00: Η γλωσσική πολιτική για τη διαχείριση της διγλωσσίας στην ελληνική

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των διαπολιτισμικών σχολείων

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Κατσανίδου Ευδοξία

Επιτροπή Επίβλεψης:

Γρίβα Ελένη: Αναπλ. Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα

Μπάρος Βασίλειος: Επικ. Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Chello Fabrizio: Επικ. Καθηγητής. Συνεπιβλέπων


15.00: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καρδίτσα για τη διαπολιτισμική διαχείριση της ένταξης παιδιών προσφύγων στα δημοτικά σχολεία

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Τζατζάκη Κωνσταντίνα

Επιτροπή Επίβλεψης:

Γρίβα Ελένη: Αναπλ. Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα

Δημάση Μαρία: Καθηγήτρια, Συνεπιβλέπουσα

Chello Fabrizio: Επικ. Καθηγητής. Συνεπιβλέπων