ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Γ΄ Κύκλου σπουδών κας Σουρμελή Άννας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

Διαπολιτισμικά στοιχεία στα εγχειρίδια Χημείας του Γυμνασίου. Η διδακτική τους αξιοποίηση σε μαθητές πολυπολιτισμικών σχολείων.

Επιτροπή επίβλεψης/αξιολόγησης:

  • Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα
  • Κεδράκα Αικατερίνη, Αναπληρ. Καθηγήτρια. Συνεπιβλέπουσα
  • Chello Fabrizio, Επίκ. Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε διά ζώσης ή μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Συνέργεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Β΄ Κύκλου σπουδών κας Ράνιας Ταξίδου, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

 Διαπολιτισμικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαχείριση της γλωσσικής ετερότητας σε πολυπολιτισμικές τάξεις: Η περίπτωση των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Καβάλα.

Επιτροπή επίβλεψης/αξιολόγησης:

  • Ελένη Γρίβα, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα
  • Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια. Συνεπιβλέπουσα
  • Enricomaria Corbi, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Συνέργεια.