Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του B΄ Κύκλου κας

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του B΄

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:15 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του Α΄ Κύκλου

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Τo Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της

...