ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Γ’ Κύκλου

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Γ’ Κύκλου

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:40 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α’ Κύκλου

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020και ώρα 17:00θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας

...