ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών κας Δήμητρας

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών κας

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Γ’ Κύκλου

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Γ’ Κύκλου

...