Αρχείο ανακοινώσεων

αρχειοθετημένες ανακοινώσεις


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΚΥΚΛΟ (2017-18) ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
«Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και

...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
«Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις

...

Οι βαθμολογίες του 5ου μαθήματος έχουν αναρτηθεί στις καρτέλες των φοιτητών του Β' Κύκλου.

alert red iconΕκ μέρους της Διευθύντριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, κ. Δημάση, σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί όλες οι βαθμολογίες για τις

...

  • Τα μαθήματα της επόμενης συνάντησης που θα γίνουν διά ζώσης είναι της κ. Παπαδοπούλου και του κ.
...

Το υλικό της κ. Ελένης Γρίβα για το μάθημα (ΓΦΠΠΧ 2) "Επιστημονική Τεχνογραφία - Μεθοδολογία

...

Όλα τα θέματα και το υλικό του 2ου μαθήματος (πλην του υλικού της κ. Γρίβα που θα σας

...

Λόγω τεχνικού προβλήματος (αδυναμία αποστολής και λήψης email), τα θέματα του 2ου μαθήματος θα

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί/ές μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες,
αύριο το μεσημέρι θα αναρτηθούν στην

...