Αρχείο ανακοινώσεων

αρχειοθετημένες ανακοινώσεις


Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του B΄ Κύκλου κας

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του B΄

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:15 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του Α΄ Κύκλου

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Τo Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής

...

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του

...

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν οι υποστηρίξεις των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, οι οποίες

...

Το υλικό για το μάθημα Διδακτική Μεθοδολογία (ΓΦΠΠΧ1) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Υπενθυμίζουμε

...

Το Σάββατο 22/12/2018 και την Κυριακή 23/12/2018 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της Ιταλικής γλώσσας σε κανένα κύκλο σπουδών του
...