Αρχείο ανακοινώσεων

αρχειοθετημένες ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Γ΄ Κύκλου

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Γ΄ Κύκλου

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του

...

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας τουB΄ Κύκλου

...

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου

...