Σύνδεση

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων υποψηφίων ακαδ. έτους 2019 - 2020

Ενημερώνουμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες" για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμματίζεται να ανακοινωθεί τον μήνα Δεκέμβριο 2019, λόγω επικείμενων αλλαγών στη Νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος.