Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες"

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών

σε συνεργασία με το

Facoltà di Scienze délla Formazione
Suor Orsola Benincasa
di Napoli

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων - λίστα Α

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να δείτε το ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. . θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας δεν έχει ολοκληρωθεί. Η μη αναγραφή του ονοματεπωνύμου σας στην ακόλουθη λίστα δεν συνεπάγεται λόγο ανησυχίας.

Θα ενημερωθείτε σύντομα, με νέα ανακοίνωση, για την παραλαβή και των υπολοίπων φακέλων, καθώς και για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (2016-2017)

Προσεχείς συναντήσεις

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
×
ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα του Fabrizio Sirignano για το τριήμερο από 26 μέχρι 28 Αυγούστου ακυρώνεται λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος του διδάσκοντα.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ θα ενημερωθούν για την ημερομηνία αναπλήρωσης.