Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες"

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών

σε συνεργασία με το

Facoltà di Scienze délla Formazione
Suor Orsola Benincasa
di Napoli

Προσεχείς συναντήσεις

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
×
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Construction Template IconΕνόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης της ιστοσελίδας. Ως αποτέλεσμα, τις επόμενες ημέρες υπάρχει πιθανότητα συγκεκριμένες επιλογές να μην είναι διαθέσιμες για κάποια χρονικά διαστήματα.