Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες"

dimokriteio_logo_teliko_enface-131.png

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών

σε συνεργασία με το

σε συνεργασία με το
Facoltà di Scienze délla Formazione
Suor Orsola Benincasa
di Napoli
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α' & Β' ΚΥΚΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ές μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του 1ου και του 2ου κύκλου, παρακαλώ να μην συνδέεστε στα μαθήματα του 3ου κύκλου. Η διαδικασία δεν είναι ανοιχτή για να παρακολουθεί όποιος/α επιθυμεί όποτε επιθυμεί. Έχει προκύψει πρόβλημα καταγραφής παρουσιών. Όσοι/ες έχουν αιτηθεί αναστολή φοίτησης και έχει εγκριθεί, θα επικοινωνούν μέσω της γραμματείας του ΔΔΔΠΜΣ με το επιστημονικό συμβούλιο και θα ορίζεται ως προς τον τρόπο και τον χρόνο η συνέχιση των σπουδών τους.
Την επόμενη φορά που θα σημειωθεί παρεμβολή θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τη διδασκαλία.