Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες"

Σύνδεση
x
x
x
dimokriteio_logo_teliko_enface-131.png

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών

σε συνεργασία με το

σε συνεργασία με το
Facoltà di Scienze délla Formazione
Suor Orsola Benincasa
di Napoli
Υποστηρίξεις Μεταπτυχιακών Διατριβών

Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα 2 του κτιρίου του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες παρουσιάσεις των εξής Μεταπτυχιακών Διατριβών:

  • 10.00 π.μ.: Ρόκου Δέσποινα: Το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο υπό το πρίσμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Διαθεματικά Διδακτικά Σενάρια. Επιβλέπουσα: Μαρία Δημάση
  • 12.30 μ.μ.: Χάιδου Καλλιόπη: Παραδοσιακά παιχνίδια της Θράκης και η διαπολιτισμική τους αξιοποίηση στο μάθημα της φυσικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
    Επιβλέπουσα: Μαρία Δημάση

 

Η Διευθύντρια του ΔΔΔΠΜΣ
Αν. Καθηγήτρια Μαρία Δημάση