Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες"

Σύνδεση
x
x
x
dimokriteio_logo_teliko_enface-131.png

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών

σε συνεργασία με το

σε συνεργασία με το
Facoltà di Scienze délla Formazione
Suor Orsola Benincasa
di Napoli
Διεθνές Συνέδριο

conf 1

Τα Τμήματα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι Σχολές Ελληνικής Φιλολογίας και Μετάφρασης και Ξένων Γλωσσών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με τίτλο  Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2018 στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή σας, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://languageconference.weebly.com/.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Μαρία Δημάση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδρος του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.