Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (2017-2018)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze della Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνδιοργανώνουν και λειτουργούν τον Τρίτο (3ο) Κύκλο Σπουδών του Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταφορτώστε τα παρακάτω έγγραφα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2017-2018) (312 KB)

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2017-18) (439 KB)