Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες"

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών

σε συνεργασία με το

Facoltà di Scienze délla Formazione
Suor Orsola Benincasa
di Napoli

Προσεχείς συναντήσεις

Δεν έχει ορισθεί ακόμη προσεχής συνάντηση

Search

×
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και των ενστάσεων. Η Δ/ντρια του ΔΔΔΠΜΣ λείπει στο εξωτερικό και αναμένεται να επιστρέψει την Τρίτη, οπότε και θα υπογραφεί η τελική λίστα από το επιστημονικό συμβούλιο.